Текст нормативного документа доступний в ІДС БУДСТАНДАРТ

Ціни Демо-версія Заявка на документ

Найменування документа (укр.)

Підприємство пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля. У Висновку з оцінки впливу на довкілля є Екологічні умови провадження планової діяльності. Чи може підприємство почати планову діяльність без виконання Екологічних умов? Які підстави для скасування Висновку з оцінки впливу на довкілля можуть бути? Під час громадського обговорення було зауваження про те, що немає Стратегічної екологічної оцінки через те, що планова діяльність поширюється на використання водних ресурсів, туризму та містобудування (згідно зі статтею 2 Закону України Про стратегічну екологічну оцінку). Чи обов`язково було проводити СЕО до початку процедури ОВД? Чи може це бути підставою для скасування Висновку з оцінки впливу на довкілля? У Звіті ОВД, який був розміщений на сайті Єдиного реєстру ОВД, був додаток Генеральний план, але нечіткої якості (неможливо прочитати). Це було в зауваженнях під час обговорення ОВД. Чи може це бути підставою для скасування Висновку з оцінки впливу на довкілля?

Дата прийняття

01.08.2019

Статус

Діючий

Вид документа

Питання-Відповідь (Екологія)

Розробник

Міністерство екології та природних ресурсів України