Оновлення документiв ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 257 від 16.10.2023

Шановні користувачі!

До нормативної бази додано 92 нових документів, актуалізовано тексти 44 документів. До оновлення увійшли нові шаблони (бланки) для будівництва.

Новий покажчик нормативних документів (НД) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів:

Зміни до Кошторисних норм України:

Актуальні документи поточного оновлення:

 • ДСТУ CEN/CLC Guide 22:2022 Настанова щодо організаційної структури та процесів оцінювання критеріїв членства в CEN та CENELEC (CEN/CLC Guide 22:2021, IDT)
 • ДСТУ CLC/TR 60079-32-1:2022 Вибухонебезпечні атмосфери. Частина 32-1. Електростатичні небезпеки, настанова (CLC/TR 60079-32-1:2018, IDT; IEC/TS 60079-32-1:2013, IDT)
 • ДСТУ EN 60068-2-64:2022 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-64. Випробування. Випробування Fh. Вібрація, широкосмуговий випадковий вплив і настанови (EN 60068-2-64:2008, IDT; IEC 60068-2-64:2008, IDT)
 • ДСТУ EN 62056-46:2022 Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 46. Канальний рівень за допомогою протоколу HDLC (EN 62056-46:2002/A1:2007, IDT; IEC 62056-46:2002/A1:2006, IDT). Зміна № 1:2022
 • ДСТУ EN 82304-1:2022 Програмне забезпечення для здоров’я. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки продукції (EN 82304-1:2017, IDT; IEC 82304-1:2016, IDT)
 • ДСТУ EN IEC 80001-1:2022 Застосування управління ризиками для ІТ-мереж, що охоплюють медичні пристрої. Частина 1. Безпека, ефективність і захист під час впровадження та використання підключених медичних пристроїв або підключеного програмного забезпечення для охорони здоров’я (EN IEC 80001-1:2021, IDT; IEC 80001-1:2021, IDT)
 • ДСТУ ISO 21940-21:2017 Вібрація механічна. Балансування ротора. Частина 21. Опис та оцінка балансувальних верстатів (ISO 21940-21:2012, IDT)
 • ДСТУ ISO/IEC 27102:2023 Керування інформаційною безпекою. Настанови щодо кіберстрахування (ISO/IEC 27102:2019, IDT)
 • КНП 02495431-001:2023 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL
 • Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3

За Вашими заявками були додані:

 • ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ 7736:2015 Зрошуване землеробство. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ 7980:2015 Комбікорми-концентрати гранульовані для коней на відгодівлі. Технічні умови
 • ДСТУ 8049:2015 Корми, премікси, кормові добавки. Визначення наявності флавофосфоліполю імунохімічним методом
 • ДСТУ EN 50290-2-24:2017 Кабелі зв'язку. Частина 2-24. Загальні правила проектування та конструювання. Поліетиленова оболонка (EN 50290-2-24:2002; EN 50290-2-24:2002/A1:2008, IDT)
 • ДСТУ EN 60721-3-7:2022 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх суворості. Розділ 7. Портативне та нестаціонарне використання (EN 60721-3-7:1995/A1:1997, IDT; IEC 60721-3-7:1995/A1:1996, IDT). Зміна № 1:2022
 • ДСТУ ISO 17129/IDF 206:2009 Молоко сухе. Визначення білків сої та гороху з використанням капілярного електрофорезу з наявністю додецилсульфату натрію. Перевірочний метод (ISO 17129:2006/IDF 206:2006, IDT)
 • ДСТУ ISO 9517:2008 Руди залізні. Метод визначення водорозчинного хлориду із застосуванням іон-селективного електрода (ISO 9517:2007, IDT)
 • ДСТУ-Н IEC Guide 106:2006 Настанови щодо визначення умов навколишнього середовища для встановлення номінальних робочих характеристик електричного та електронного устатковання (ІEC Guіde 106:1996, ІDT)
 • ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004/А1:2014, IDT). Зміна № 2:2022

Завантажити оновлення

Увага!
Для установки оновлення документів №257 і вище необхідна версія програми ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0.

Завантажити оновлення ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0 >>>

З повагою, команда БУДСТАНДАРТ