Оновлення документiв ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 256 від 03.10.2023

Шановні користувачі!

До нормативної бази додано 173 нових документів, актуалізовано тексти 68 документів.

В рамках актуалізації тематичного каталогу Ціноутворення у будівництві додано нові матеріали:

Актуальні документи поточного оновлення:

 • ДБН В.2.3-27:2023 Тунелі. Норми проєктування
 • МР Б.2.2-37641918-928:2023 Методичні рекомендації з моделювання транспортних потоків під час оцінювання ефективності проєктних рішень щодо дорожньої інфраструктури
 • ДСТУ 3659:2023 Цукор. Метод визначення вологості за втратою маси під час висушування
 • ДСТУ 4188:2023 Халва. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 7857:2015 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Оцінювання щорічних ерозійних втрат
 • ДСТУ 9162:2021 Феромарганець. Метод визначення марганцю
 • ДСТУ EN 50117-1:2022 Кабелі коаксіальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 50117-1:2019, IDT)
 • ДСТУ EN 50321-1:2022 Засоби індивідуального захисту ніг. Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Частина 1. Ізоляційне взуття та галоші (EN 50321-1:2018, IDT)
 • ДСТУ ISO 2811-2:2022 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод зануреного тіла (тягарця) (ISO 2811-2:2011, IDT)
 • ДСТУ ISO 4628-6:2015 Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки (ISO 4628-6:2011, IDT)
 • ДСТУ В 8823:2018 Засоби системи впізнавання Свій — чужий Mk XA. Загальні технічні вимоги

За Вашими заявками були додані:

 • ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
 • ДСТУ 2715-94 Джерела вторинного електроживлення. Загальні технічні умови. З Поправкою (ІПС № 4-97)
 • ДСТУ 7651:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а)пірену
 • ДСТУ 9164:2021 Феромарганець. Методи визначення фосфору
 • ДСТУ EN 12952-6:2023 Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском (EN 12952-6:2021, IDT)
 • ДСТУ EN 60051-4:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів (EN 60051-4:1989, IDT; IEC 60051-4:1984, IDT)
 • ДСТУ EN 62056-46:2022 Облік електроенергії. Обмін даними для зчитування лічильників, тарифів і керування навантаженням. Частина 46. Канальний рівень за допомогою протоколу HDLC (EN 62056-46:2002, IDT; IEC 62056-46:2002, IDT)
 • ДСТУ ETSI EN 302 064-2:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Безпроводові цифрові канали передавання відеоінформації в смузі частот від 1,3 ГГц до 50 ГГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 064-2:2004, IDT)
 • ДСТУ ISO 22241-2:2023 Дизельні двигуни. Відновник оксиду азоту AUS 32. Частина 2. Методи випробувань (ISO 22241-2:2019, IDT)
 • ДСТУ ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до придбавачів і постачальників інформації для користувачів (ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018, IDT)

Завантажити оновлення

Увага!
Для установки оновлення документів №256 і вище необхідна версія програми ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0.

Завантажити оновлення ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0 >>>

З повагою, команда БУДСТАНДАРТ