Оновлення документiв ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 233 від 12.10.2022

Шановні користувачі!

Команда БУДСТАНДАРТ підготувала чергове оновлення. В нормативну базу додано 109 нових документів, актуалізовано тексти 148 документів.

До цього оновлення увійшли:

 • офіційні роз'яснення Мінрегіону щодо ціноутворення у будівництві за вересень 2022 р.
 • нові шаблони (бланки) з будівництва та охорони праці.

Актуальні документи поточного оновлення:

 • ДСТУ EN 60034-9:2016 Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму (EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2005/A1:2007, IDT)
 • ДСТУ EN 933-3:2021 Методи випробування з визначення геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначення форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості (EN 933-3:2012, IDT)
 • ДСТУ EN 1097-7:2021 Методи випробування з визначення механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 7. Визначення густини частинок наповнювача пікнометричним методом (EN 1097-7:2008, IDT)
 • ДСТУ EN 14387:2021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування (EN 14387:2021, IDT)
 • ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів (EN IEC 60947-4-1:2019, IDT; IEC 60947-4-1:2018, IDT)
 • ДСТУ EN 60598-2-3:2014 Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг (EN 60598-2-3:2003/AC:2005, IDT). Поправка № 1:2015
 • ДСТУ EN ISO 14007:2021 Екологічне управління. Настанови щодо визначення екологічних витрат і вигод (EN ISO 14007:2020, IDT; ISO 14007:2019, IDT)
 • ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17067:2013, IDT)
 • ДСТУ ISO/IEC 17788:2017 Інформаційні технології. Хмарні обчислення. Огляд та основні терміни (ISO/IEC 17788:2014, IDT)
 • ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

За Вашими заявками були додані:

 • ДСТУ 4886.12:2007 Сіль кухонна. Визначення вмісту залізистосиньородистого каліюя
 • ДСТУ 4938:2008 Саджанці плодових культур. Технічні умови
 • ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова
 • ДСТУ ISO 15788-1:2007 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стигмастадієнів в оліях. Частина 1. Метод газової хроматографії на капілярних колонках (контрольний метод) (ISO 15788-1:1999, IDT)
 • ДСТУ EN 1756-2:2018 Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів (EN 1756-2:2004 + A1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 16089:2019 Верстати. Безпечність. Стаціонарні шліфувальні верстати (EN ISO 16089:2015, IDT; ISO 16089:2015, IDT)
 • ДСТУ EN 1218-1:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 1. Однобічні шипорізні верстати з пересувним столом (EN 1218-1:1999 + А1:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 1417:2018 Машини для перероблення гуми та пластмас. Двовалкові вальці. Вимоги щодо безпеки (EN 1417:2014, IDT)
 • ДСТУ EN 15188:2017 Визначення поведінки спонтанного займання накопиченого пилу (EN 15188:2007, IDT)
 • ДСТУ EN 15188:2021 Визначення спонтанного займання скупчення пилу (EN 15188:2020, IDT)

Завантажити оновлення

Увага!
Для установки оновлення документів №233 і вище необхідна версія програми ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0.

Завантажити оновлення ІДС БУДСТАНДАРТ 3.20.0 >>>

З повагою, команда БУДСТАНДАРТ