Оновлення програми ІДС БУДСТАНДАРТ. Версія бази 112 від 17.12.2016 р.

В нормативну базу додано 303 документа.

Завантажити оновлення

УВАГА! Для установки потрібна версія програми не нижче 3.11.0.

Завантажити оновлення програмної частини

Рекомендуємо оновити програму на всіх робочих місцях, що містять ІДС БУДСТАНДАРТ.


Що нового в даній версії


Шановні користувачі!

Наша команда продовжує наповнювати ІДС БУДСТАНДАРТ актуальними документами. У це оновлення увійшов Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (за станом на 01.09.2016), який містить перелік діючих загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Також ми не забуваємо про рубрику «Питання-відповідь». В Оновленні № 112 вже доступні офіційні роз'яснення Мінрегіону з ціноутворення в будівництві за листопад 2016 р.

Актуальні документи поточного поновлення:

 • ДСТУ Б EN 1337-6:2015 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини (EN 1337-6:2004, IDT)
 • ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015 Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб
 • ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання сухопутної рухомої служби з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку по вузькосмугових каналах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 166-2:2009, IDT)
 • ДСТУ EN 60335-2-15:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин (EN 60335-2-15:2002; А1:2005; А2:2008; А11:2012, А11:2012/АС:2013, IDТ). Зі змінами та поправкою
 • ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Зміна № 1
 • СОУ 42.1-37641918-053:2016 Мости та труби. Обстеження підводних частин опор мостів
 • СОУ 49.5-30019801-035:2016 Магістральні газопроводи. Діагностування. Порядок надання допуску
 • ДСТУ ISO 10417:2013 Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатування і переоснащення (ISO 10417:2004, IDT)
 • ДСТУ 7509:2014 Газоподібне паливо. Біогаз. Методи відбирання проб
 • ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

За Вашим замовленням були додані:

 • ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025
 • ДСТУ ISO 10424-1:2013 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної колони для роторного буріння (ISO 10424-1:2004, IDT)
 • ДСТУ 7175:2010 Метали і сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ ISO 11226:2009 Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз (ISO 11226:2000, IDТ)
 • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSО 22000:2005, IDТ)
 • ДСТУ ISO 1035.1-2001 Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 1. Прокат круглий. Розміри (ISO 1035/1:1980, IDТ)
 • СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-77:2012 Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж. Настанова
 • РД 34.20.322-89 Методичні вказівки з обстеження димових труб з металевими газовідвідними стволами
 • НАПБ В.07.015-2013 Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту
 • ВБН В.2.5-00018201.07-96 Основні положення з комплексної автоматизації і телемеханізації об`єктів нафтогазового комплексу. Розділ 7. Надійність автоматизованих систем управління технологічними процесами підприємств нафтогазового комплексу. Основні положення

З повагою, команда БУДСТАНДАРТ