Хімічні фактори

  1   2   3   >   >>>
Назва документу Статус Дата
MB 8.8.2.4-127-2006. Методичні вказівки "Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів" Діючий 07.06.2006
Методичні вказівки "Визначення вмісту ртуті в об`єктах виробничого, навколишнього середовища і біологічних матеріалах" Діючий 10.06.2005
ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення й пов`язані з ними контрольовані середовища (ГОСТ ИСО 14644-1-2002) Недіючий 05.07.2004
ГОСТ Р 52029-2003. Вода. Одиниця жорсткості Недіючий 24.03.2003
ГОСТ 27384-2002 Вода. Норми погрішності вимірів показників складу й властивостей Діючий 05.04.2002
Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності Діючий 16.08.1996
Методичні вказівки по фотометричному виміру концентрації фенолу в повітрі робочої зони Діючий 10.09.1991
СП 5201-90 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони Недіючий 05.12.1990
СП 4696-88 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. (Додаток № 1 до Переліку ГДК № 4617-88 від 26 травня 1988 р.) Недіючий 30.09.1988
СанПиН 4286-87 Тимчасовий класифікатор токсичних промислових відходів та методичні рекомендації щодо визначення класу токсичності промислових відходів Недіючий 05.05.1987