Фізичні фактори виробничого середовища

  1   2   3   4   5   6   >   >>>
Назва документу Статус Дата
ДСТУ 4731:2007. Якість ґрунту. Методи визначення водорозчинної органічної речовини Діючий 29.01.2007
ДСТУ ISO 9359:2003. Якість повітря. Метод пошарового відбирання проб для оцінювання якості навколишнього повітря Діючий 02.11.2003
ДСТУ ISO 5667-2:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб Діючий 11.06.2003
ДСТУ ISO 5667-1:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб Діючий 11.06.2003
ДСТУ ISO 5667-4:2003. Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб із природних та штучних озер Діючий 11.06.2003
СНиП II-12-77. Захист від шуму (зі Зміною № 1) Недіючий 29.01.2003
ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів Діючий 18.12.2002
ДСТУ ISO 6468-2002. Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицідів, поліхлорованих біфенілів і хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстрагування (рідина — рідина) Діючий 12.07.2002
ДСТУ ISO/TR 11046-2001. Якість ґрунту. Визначення вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії Діючий 01.04.2002
ДСТУ 3980-2000. Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення Діючий 31.07.2000